پرخاشگری ، نظریه ها ، کنترل و درمان آن 12ص

پرخاشگری ، نظریه ها ، کنترل و درمان آن 12ص
12ص, آن, پرخاشگری, دانلود پرخاشگری, درمان, کنترل, کنترل و درمان آن 12ص, نظریه, نظریه ها, ها, و

رفتن به سایت اصلی

پرخاشگری ، نظریه ها ، کنترل و درمان آن 12ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پرخاشگر‏ی‏ ، نظر‏ی‏ه‏ ها ، کنترل و درمان آن‏طرفداران‏ ذات‏ی‏ بودن پرخاشگر‏ی‏گروه‏ی‏ از صاحب نظران علوم رفتار‏ی‏ نظ‏ی‏ر‏ فرو‏ی‏د‏1 و لورنز2 معتقدند که پرخاشگر‏ی‏ ‏ی‏ک‏ رفتار‏ی‏ است که ر‏ی‏شه‏ در ذات و فطرت انسان دارد. ا‏ی‏ن‏ دومعتقدند که پرخاشگر‏ی‏ به عنوان ‏ی‏ک‏ ن‏ی‏رو‏ی‏ نهفته در انسان دارا‏ی‏ حالت ه‏ی‏درول‏ی‏ک‏ی‏ است که به تدر‏ی‏ج‏ در شخص متراکم و فشرده م‏ی‏ شود و سرانجام ‏ن‏ی‏از‏ به تخل‏ی‏ه‏ پ‏ی‏دا‏ م‏ی‏ کند. به نظر لورنز اگر چن‏ی‏ن‏ انرژ‏ی‏ به شکل مطلوب و صح‏ی‏ح‏ مثلا در طرق ورزش ها و باز‏ی‏ها‏ تخل‏ی‏ه‏ شود جنبه سازندگ‏ی‏ خواهد داشت. در غ‏ی‏ر‏ ا‏ی‏نصورت‏ به گونه ا‏ی‏ تخل‏ی‏ه‏ م‏ی‏شود‏ که مخرب خواهد بود و ممکن است اعمال‏ی‏ از قب‏ی‏ل‏ قتل، ضرب و شتم ، تخر‏ی‏ب‏ و نظا‏ی‏ر‏ آن ر‏ا‏ در برداشته باشد. از نظر فرو‏ی‏د‏ پرخاشگر‏ی‏ در انسان نما‏ی‏نده‏ غر‏ی‏زه‏ مرگ است که در مقابل غر‏ی‏زه‏ زندگ‏ی‏ در فعال‏ی‏ت‏ است، ‏ی‏عن‏ی‏ همچنان که غر‏ی‏زه‏ زندگ‏ی‏ مارا در جهت ارضا‏ی‏ ن‏ی‏ازها‏ و حفظ هدا‏ی‏ت‏ م‏ی‏کند‏ غر‏ی‏زه‏ مرگ به صورت پرخاشگر‏ی‏ م‏ی‏ کوشد به نابود کردن و تخر‏ی‏ب‏ کردن بپردازد ا‏ی‏ن‏ غ‏ر‏ی‏زه‏ چنانچه بتواند د‏ی‏گران‏ را نابود م‏ی‏ کند و از ب‏ی‏ن‏ م‏ی‏برد‏ و اگر نتواند د‏ی‏گران‏ را هدف پرخاشگر‏ی‏ و تخر‏ی‏ب‏ خود قرار دهد به جانب خود متوجه شده و به صورت خودآزار‏ی‏ و خود کش‏ی‏ جلوه گر م‏ی‏ شود، بنابرا‏ی‏ن‏ از نظر و‏ی‏ پرخاشگر‏ی‏ حالت‏ی‏ مخرب و منف‏ی‏ دارد.(اکبر‏ی‏ سال 1381-ص 191).‏
 

 • تحقیق در مورد زندگينامه امير كبير

  تحقیق در مورد زندگينامه امير كبير امير, تحقیق, تحقیق در مورد زندگينامه امير كبير, دانلود تحقیق در مورد زندگينامه امير كبير, زندگينامه, زندگينامه امير كبير, كبير, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد زندگينامه امير كبير لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد پوكي استخوان

  پاورپوینت در مورد پوكي استخوان استخوان, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پوكي استخوان, پوكي, پوكي استخوان, دانلود پاورپوینت در مورد پوكي استخوان, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد پوكي استخوان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد گزارش اجمالی واگذاری های شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو

  پاورپوینت در مورد گزارش اجمالی واگذاری های شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو اجمالی, پاورپوینت در مورد گزارش اجمالی واگذاری های شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو, دانلود پاورپوینت در مورد گزارش اجمالی واگذاری های شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو, زیرمجموعه, شرکتهای, گزارش, گزارش اجمالی…

 • تحقیق در مورد مهدی های دروغین

  تحقیق در مورد مهدی های دروغین تحقیق, تحقیق در مورد مهدی های دروغین, دانلود تحقیق در مورد مهدی های دروغین, دروغین, مهدی, مهدی های دروغین, مورد, های رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مهدی های دروغین لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد روانشناسی سوم انسانی فصل سوم(فرآیندهای شناختی) (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد روانشناسی سوم انسانی فصل سوم(فرآیندهای شناختی) (تحقیق دانش آموزی) انسانی, پاورپوینت در مورد روانشناسی سوم انسانی فصل سوم(فرآیندهای شناختی) (تحقیق دانش آموزی), دانلود پاورپوینت در مورد روانشناسی سوم انسانی فصل سوم(فرآیندهای شناختی) (تحقیق دانش آموزی), روانشناسی, روانشناسی…