گزارش تخصصی : افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس تاریخ (1) ایران و جهان باستان با روش های مناسب

گزارش تخصصی : افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس تاریخ (1) ایران و جهان باستان با روش های مناسب
تاریخ (1) ایران و جهان باستان, دانش آموزان, یادگیری

رفتن به سایت اصلی

گزارش تخصصی : افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس تاریخ (1) ایران و جهان باستان با روش های مناسب
فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 39 صفحه
چکیده
پژوهش حاضر در سال تحصیلی …………………در پایه دهم مدرسه …………. با فراوانی 30 نفر دانشآموز به انجام شده است. مسأله ی مورد نظر، بی علاقه گی، بی توجهی و عدم یادگیری مناسب اغلب دانشآموزان یادشده در درس تاریخ (1) ایران و جهان باستان و رضایت بخش نبودن نتایج آزمون های آنان بوده و هدف از انجام این تحقیق، افزایش سطح یادگیری تاریخ (1) ایران و جهان باستان در دانش آموزان پایه دهم بوده است. بر این اساس، بنده با استفاده از روشهای علمی به منظور کسب دادههای لازم، از منابع گوناگون تحقیق مانند: همکاران و مدیر ، دانشآموزان و والدین آنها، کتابها، مجلات، اینترنت، بررسی نمرات و ارزیابی نتایج آزمونهای برگزار شده، به تجزیه و تحلیل آنها جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد مسأله و یافتن راه حلهای پیشنهادی پرداختم. سپس به انتخاب چندین راهکار عملی از میان راه حلهای پیشنهادی مبادرت ورزیدم. آن گاه پس از اعتبار بخشی توسط گروه پژوهش، به اجرای راه حلهای انتخابی اقدام نمود که عبارت بودند از: .1 استفاده از روش مشارکتی در تدریس. استفاده از روش های جدید آموزش مثل فناوری کامپیوتر و اینترنت . لازم به ذکر است، پس از اجرای راه حلهای فوق، و با گرفتن دوباره آزمون و مقایسه سطح یادگیری در پایان این نتیجه به دست آمد که، استفاده از روشهای جدید تدریس سطح یادگیری دانش آموزان را افزایش می دهد .
فهرست مطالب
موضوع صفحه
مقدمه 3
بیان وضعیت موجود 4
اهمیت موضوع : 5
اهداف پژوهش .. 7
هدف کلی : 7
اهداف جزئی : .. 7
فرضیات تحقیق : 7
مقایسه با وضع مطلوب : 7
جمع آوری اطلاعات 8
– 1 شاخص های کیفی وضع موجود : 8
الف – مشاهده : 8
ب – مصاحبه با اولیاء 8
ج ) نظر سنجی از اولیاء 9
جدول شماره : 1 نظر سنجی از اولیاء دانش آموزان 9
د – بررسی روشهای تدریس 9
.2 شاخصهای کمّی وضع موجود 10
الف – بررسی نمرات امتحان کلاسی 10
جدول شماره : 2 نمرات دانش آموزان قبل از اجرای طرح 10
نمودار فراوانی نمرات دانش آموزان را در نمودار زیرمشاهده می نمائید . 11
ب – پرسشنامه 11
جدولشماره : 3 درصد فراوانی پاسخ دانشآموزان به علل بی علاقه گی نسبت به درس تاریخ 1 ایران وجهان باستان 14
ج – نظر سنجی از همکاران : 14
جدول شماره : 4 درصد فراوانی پاسخ همکاران به پرسش نامه ی بررسی علل بی علاقه گی دانشآموزان نسبت به درس تاریخ 1
ایران و جهان باستان 14
ادبیات و پیشینه تحقیق : 15
تجزیه وتحلیل وتفسیر دادهها 21
تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نمودار استخوان ماهی: 21
پیشنهاد راه حل های موقت : 22
اجرای راه حل ها : 22
-1پرسش و پاسخ گروهی 22
-2استفاده از رایانه و نمایش فیلم 22
-3 استفاده از تصاویر و نقشه ها 23
-4 خواندن مطالبی جذاب برای افزایش آگاهی 23
-5 بازدید از اماکن تاریخی 23
-6دست سازه های تاریخی دانش آموزان .. 23
ارزیابی بعد از اجرای طرح (نقاط قوت اجرای طرح ) 24
– 1 شاخص های کیفی بعد از اجرای طرح : 24
الف – مشاهده : 24
برخی از اظهارنظرها ی دانش آموزان بعد از اجرای طرح : 24
ب – مصاحبه با اولیاء 25
.2 شاخصهای کمّی بعد از اجرای طرح 25
الف – بررسی نمرات امتحان کلاسی 25
جدول : 1 نمرات دانش آموزان قبل از اجرای طرح 25
اعتبار سنجی : . 26
نقاط ضعف 26
گزارش نهایی و نتیجه گیری 26
پیشنهادات 26
فهرست منابع و مآخذ 28
مقدمه
تاریخ هر ملتی، نمادی از هویت آنان است که در شکلگیری شخصیت و هویت جوانانش، نقش اساسی خواهد داشت. تاریخ یکی از مهمترین و بهترین مآخذ تعلیم و تربیت برای انسانهاست و همانطور که گفته شده »هیچ قسمتی از فرهنگ یک جامعه به اندازهی تاریخ در هویت بخشی موثر نیست.«
این مسئله تنها با آموزش درست تاریخ میسر میشود. و در این راه باید دانشآموزان را به گونه ای جذب درس تاریخ و فلسفه ی حاکم بر آن کرد که بعد از پایان درس، آنان خود به دنبال چرایی مسائل بروند و به غور و تحقیق در امور بپردازند.
در ارائهی درس تاریخ، چه به صورت سنتی و یا شکل نوین آن، باید روحیهی کنجکاوی، حقیقت جویی و دنبال کردن دلایل، علتها و نتایج تاریخی و نقش آنها را در زندگی حال و آیندهی دانشآموزان ایجاد کنیم؛ و کاربرد تاریخ برای حال و آینده را اقعاو در روح و جان آنها و کسانیکه تاریخ را تنها حدیث گذشتگان (مردگان) میپندارند، به صورت علمی و کاربردی تقویت کنیم.
بقول دکتر زرینکوب »آنچه انسان امروز از تاریخ میتواند آموخت شناخت خویش است شناخت معنی حیات خویش در واقع…تاریخ تنها محدود به دنیای حاضر- زمان جاری- هم نیست؛ با دنیای گذشته و با آنچه در آینده خواهد بود نیز پیوند اتصال دارد. و «…
درس تاریخ در طی سالهای اخیر شاید برای اولین بار با رویکرد روشمداری و پیوند دادن مباحث تاریخ با زندگی روزمرهی دانشآموزان، با طرح مباحث متفاوت و متنوع جهت بیان جایگاه و نقش زندگی تاریخی انسانها در رویکرد پژوهش در تاریخ و ارتباط تاریخ با علوم دیگر تدوین و تألیف شده است. که میتوان این امر را نوید بخش تحولی در چگونگی تنظیم کتب درسی بحساب آورد.

 • تحقیق در مورد مدیریت کیفیت

  تحقیق در مورد مدیریت کیفیت تحقیق, تحقیق در مورد مدیریت کیفیت, دانلود تحقیق در مورد مدیریت کیفیت, کیفیت, مدیریت, مدیریت کیفیت, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مدیریت کیفیت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد تولیدی و پخش پوشاک زنانه(کت و دامن) 15ص

  تحقیق در مورد تولیدی و پخش پوشاک زنانه(کت و دامن) 15ص 15ص, پخش, پوشاک, تحقیق, تحقیق در مورد تولیدی و پخش پوشاک زنانه(کت و دامن) 15ص, تولیدی, تولیدی و پخش پوشاک زنانه(کت و دامن) 15ص, دامن), دانلود تحقیق در مورد…

 • تحقیق در مورد معزل حقوق بشر 39 ص

  تحقیق در مورد معزل حقوق بشر 39 ص 39, بشر, تحقیق, تحقیق در مورد معزل حقوق بشر 39 ص, حقوق, دانلود تحقیق در مورد معزل حقوق بشر 39 ص, ص, معزل, معزل حقوق بشر 39 ص, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد اوکرائین

  تحقیق در مورد اوکرائین اوکراین, تحقیق, تحقیق در مورد اوکراین, دانلود تحقیق در مورد اوکراین, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اوکرائین لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد ساختمان ابراهيم خان

  تحقیق در مورد ساختمان ابراهيم خان ابراهيم, تحقیق, تحقیق در مورد ساختمان ابراهيم خان, خان, دانلود تحقیق در مورد ساختمان ابراهيم خان, ساختمان, ساختمان ابراهيم خان, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ساختمان ابراهيم خان لینک دانلود و…